Hva er Colon Hydro-Terapi ?

Colon-Hydro-Terapi (CHT) er en meget avansert form for tarmrensing hvor man renser tykktarmen (colon) innenfra. Behandlingsmetoden har vært utprøvd i USA og Tyskland fra begynnelsen av 80-tallet med svært gode resultater.

 

Hvem trenger CHT ?

Svært mange mennesker lider av forstyrret symbiose,- såkalt dysbiose: forstyrrelser i det naturlige livsfellesskapet mellom bakterier og mennnesker. Vanlige symmtomer er forstoppelse, diare eller luft i magen. Blant annet på grunn av steriliserte og denatuerte matvarer, forurensinger og medikamentbruk kan den normale likevekten mellom tarmbakterier og kroppen bli forstyrret. Følgen blir svekket motstandsevne i kroppens imunforsvar. Mange får et forstyrret stoffskifte på grunn av overvekt av sykdomsfremkallende tarmbakterier. Livsviktig surstoff i tilstrekkelig mengde når da ikke ut til alle deler av kroppen, og gifter og avfallsstoffer blir derved ikke hurtig nok nedbrutt og utskilt

 

Selvforgiftning av kroppen

Det bygger seg derved opp en selvforgiftning (autointoksikasjon) og det kan oppstå mange andre plager som forstoppelse, diare og luft i magen. F.eks. kan det inntre vitalitetstap, depresjon, konsentrasjonsproblemer, aggresivitet eller angst. Videre infeksjonssykdommer, betennelser, reumatisme, leddsmerter, eksem, forhøyet blodtrykk, migrene og allergier.Dette er bare noen av de plager som er koblet sammen med en ikke- (normalt) fungerende tarm.

 

Tykktarmens betydning for immunforsvaret

Immunreaksjoner i kroppen er helt vesentlig for et sterkt infeksjonsforsvar,- et forsvar mot sykdom. Hele 80% av immunsystemet finnes i veggene i tynntarm og tykktarm. Slimhinnen på innsiden av tykktarmen er første og viktigeste forsvarssystem mot giftstoffer.

Først på andreplass følger lever, nyrer, lymfe, lunger og hudoverflaten.

 

Immunforsvaret og kreft

Professor Oto Warburg,- Nobelpristager i fysiologi og medisin, 1931, oppdaget allerede den gang at et svekket immunforsvar på grunn av forstyrret stoffskifte i tarmen i vesentlig grad kunne føre til fremvekst og utbredelse av kreftceller.

 

Irritert tykktarm, forstoppelse, diare og forstoppelse, luftdannelse.......

En stor del av befolkningen i den vestlige verden lider av forstoppelse. Tarmens vanlige bevegelsesmønster er blitt forandret på grunn av årelang "feilernæring". Slagg og forhornede substanser inne tarmens bittesmå utposinger forhindrer tarmens normale bevegelser og hemmer videretransport av tarminnholdet ut mot åpningen.